Relatietherapie

Systeem- en relatietherapie wordt gegeven door Martrees Groffen.

De stellen die ik spreek komen omdat ze vastlopen in hun relatie. Steeds vaker ervaren ze gevoelens van verdriet of irritatie naar de ander, of het gevoel op een eilandje te leven. Of het gevoel niet meer in staat te zijn de ander te bereiken. Het kost dan moeite om de liefde en verbondenheid van het begin van de relatie nog te ervaren, met onmacht en frustratie en verbale, en soms fysieke, ruzies tot gevolg.

In een (langer durende) relatie verandert er veel en er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen en fasen. Veranderingen gaan nooit vanzelf en gaan soms gepaard met een crisis. Je doet bijvoorbeeld enorm je best om je partner te bereiken of om jezelf te verduidelijken. Of je trekt je juist terug omdat je meningsverschillen of ruzies wilt voorkomen. Je hebt de ander nodig maar jullie verstaan elkaar niet meer. Het lijkt wel alsof jullie steeds in hetzelfde cirkeltje terechtkomen. En dat cirkeltje krijgt steeds vastere patronen.

Als relatietherapeut kijk ik met jullie naar deze patronen en onderzoeken we hoe je ze eerder kunt leren herkennen. We kijken daarbij ook welke onderliggende gevoelens hierbij spelen en hoe je deze kunt uitspreken. Je leert het moment te herkennen waarop je in het patroon stapt, wat het met je doet en hoe jij en je partner er mee omgaan. We kijken hoe je je weer open kunt stellen in de relatie door te vertellen dat en hoe je de ander nodig hebt en dat je er voor de ander wilt zijn. Het leren begrijpen hoe jouw gedrag en dat van anderen te verklaren is, is één van de elementen die ik in de relatietherapie gebrui

Bij relatietherapie denk je als snel aan samen in therapie gaan. Maar soms heeft het prioriteit eerst zelf dingen uit te zoeken die met de relatie te maken hebben. Dat kan met individuele problemen te maken hebben die hun weerslag op de relatie hebben. Het kan zijn dat de partner ter ondersteuning daar een paar keer bij aanwezig is. Of dat het een voortraject is om daarna alsnog samen in therapie te komen.

Vergoedingen en aanmelden